یک فرزند شهید رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت شد

یک فرزند شهید رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از خبرراست، امروز دکتر ناصر حاج محمدی در احکامی جداگانه احکام سرپرستی سازمان سیما و منظر و فضای سبز ، نظارت بر ساخت و سازها و اداره حسابداری و همچنین مشاور شهردار در امور بانوان را صادر  کرد.

رشت 1 - یک فرزند شهید رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت شد

به گزارش خبرراست با حکم دکتر حاج محمدی، زینب فلکدوست فرزند پاسدار شهید در سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری رشت به جای سجاد محجوب منصوب گردید.

و نرجس شیخ شعبانی فرزند شهید حسن شیخ شعبانی را به عنوان مشاورشهردار در امور بانوان شهرداری رشت منصوب کرد و جایگزین کبری مرادی  گردید.

شایان ذکر است کبری مرادی اکنون مسئولیت پایگاه بسیج را همچنان داراست.

شهردار رشت همچنین نینا پنجه ای را به عنوان مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز های شهرداری رشت منصوب کرد و همچنین اسماعیل قاضی نژاد در اداره حسابداری جایگزین کریم سرپرست شد.

و علیرضا قانع که پیش از این بعنوان سرپرست روابط عمومی شهرداری منصوب شده بود حکم مدیریت خود را از شهردار رشت دریافت نمود.

دکتر حاج محمدی  در احکام خود برای هر یک از این افراد آرزوی موفقیت در سمت جدید نمود.

از نکات جالب توجه در این احکام صدور ابلاغ برای دو فرزند شهید (فلکدوست و شیخ شعبانی) میباشد.