یک فعال سیاسی نزدیک به لاریجانی: رئیسی گفته برای انتخابات ریاست جمهوری نمی‌آیم/ به امورات قوه قضائیه با قوت مشغولم

یک فعال سیاسی نزدیک به لاریجانی: رئیسی گفته برای انتخابات ریاست جمهوری نمی‌آیم/ به امورات قوه قضائیه با قوت مشغولم

به گزارش رشت۲۰، فرید مدرسی در توئیتی از جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه خبر داد و نوشت:

photo 2021 03 02 11 07 02 - یک فعال سیاسی نزدیک به لاریجانی: رئیسی گفته برای انتخابات ریاست جمهوری نمی‌آیم/ به امورات قوه قضائیه با قوت مشغولم