یک لحظه مکث | آگهی فروش کلیه دختر جوان در رشت… + عکس

یک لحظه مکث | آگهی فروش کلیه دختر جوان در رشت… + عکس

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، نمیدانم از کجا شروع کنم. ۲۳ ساله، جنسیت خانم، گروه خونی O+… شاید تن دیوار با چسباندن این آگهی لرزید اما تن خیلی از ما چنان بی تفاوت از کنارش می گذریم که هیچ…

فروشی - یک لحظه مکث | آگهی فروش کلیه دختر جوان در رشت... + عکس

متن را تایپ کرد. اما شاید ترسید آگهی را پاره کنند، بین شماره تماس و متن آگهی با فونتی ریزتر نوشت: بخاطر خدا آگهی پاره نکنید به پولش خیلی نیاز دارم درک کنید لطفاً…

سرنوشتش را نمی دانم، نتیجه آگهی اش را هم نمی دانم، حتی نمی دانم چرا بعد از نوشتن بخاطر خدا آگهی “را یا رو” را جا انداخت، یا حتی چرا ویرگول را جا انداخت. نمی خواهم بدانم. چرا و چرا و چرا… اما ای کاش دور و بر خودمان را بهتر ببینیم…

photo 2018 06 13 19 21 22 - یک لحظه مکث | آگهی فروش کلیه دختر جوان در رشت... + عکس