۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان+عکس ۲۵ خرداد ۹۷ را باید در تاریخ رشت ثبت کرد؛ از آن روزهایی است که سالها بعد باید به تحلیل آن بنشینیم و از اثرات مطلوب اجتماعی و فرهنگی آن بنویسیم. روزی که مردان و زنان رشتی، کودکان و سالمندان، مسئولین سابق و فعلی، همه و همه با هر عقیده و سلیقه ای […]

۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان+عکس

به گزارش رشت۲۰ – ۲۵ خرداد ۹۷ را باید در تاریخ رشت ثبت کرد؛ از آن روزهایی است که سالها بعد باید به تحلیل آن بنشینیم و از اثرات مطلوب اجتماعی و فرهنگی آن بنویسیم.

IMG 20180617 160924 135 300x200 - ۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان+عکس

روزی که مردان و زنان رشتی، کودکان و سالمندان، مسئولین سابق و فعلی، همه و همه با هر عقیده و سلیقه ای در پیاده راه مرکزی شهر کنار هم ایستادند و تیم ملی فوتبال کشورشان را تشویق کردند و از پیروزی دلچسب و دراماتیک ایران لذت بردند.

در این روز بار دیگر جادوی مستطیل سبز اثر کرد و فوتبال عامل وحدت شد. این بار مردم رشت، نه برای بیان عقاید سیاسی خود بلکه برای یک رویداد ورزشی آمدند و اجتماع عظیمی را شکل دادند و به اثبات رساندند فوتبال نه تنها تهدید نیست بلکه یک فرصت بی مثال است. نشان دادند حضور مردان و زنان با فرهنگ رشتی در کنار یکدیگر در فضاهای ورزشی آسیب نیست و می تواند بر زخم کهنه فحاشی اقلیتی از جامعه در استادیوم های ورزشی مرهم باشد.

۲۵ خرداد ۹۷ روزی بود که آرزوی آزادی تماشای فوتبال با خانواده در فضای عمومی و در کنار همشهریان تحقق یافت و مادران و خواهران تک تک ما حق داشتند دلخوشی ساده فوتبال دیدن در فضایی عمومی و پرنشاط را تجربه کنند. روزی بود که اختلاف نظرهای سیاسی کنار گذاشته شد و مردم و مسئولین همه برای یک جشن ملی و غرور آفرین خود را آماده کردند. 

شاید سال ها بعد زمانی که حضور خانواده های ما در استادیوم های فوتبال آزاد باشد از این روز بیشتر و به نیکی یاد شود و مردم ایران، رشت را یکی از پیشگامان فرهنگ سازی در جهت مهیا کردن فضای استادیوم های فوتبال برای ورود بانوان بنامند…

راه فرهنگی رشت ایران مراکش 51 300x200 - ۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان+عکس

راه فرهنگی رشت ایران مراکش 53 300x200 - ۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان+عکس

راه فرهنگی رشت ایران مراکش 50 300x200 - ۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان+عکس

راه فرهنگی رشت ایران مراکش 48 300x200 - ۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان+عکس

راه فرهنگی رشت ایران مراکش 44 300x200 - ۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان+عکس

راه فرهنگی رشت ایران مراکش 38 300x200 - ۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان+عکس

راه فرهنگی رشت ایران مراکش 30 300x200 - ۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان+عکس