۵۷ درصد شالیزارهای گیلان به صورت مکانیزه کشت شده است رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان:

۵۷ درصد شالیزارهای گیلان به صورت مکانیزه کشت شده است

به گزارش رشت۲۰-علی درجانی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۰ درصد شالیزارهای استان گیلان نشاء کاری شده است، اظهار کرد: این میزان معادل ۱۱۰ هزار هکتار از ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان است.

وی با بیان اینکه با توجه به مساعد بودن شرایط جوی نشاء کاری سرعت بیشتری می‌گیرد، افزود: حدود ۵۷ درصد از اراضی شالیزاری گیلان معادل ۶۸ هزار هکتار به صورت مکانیزه نشاء شده است.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه ۴۰ درصد کشور در این استان تولید می‌شود، ادامه داد: بیشترین رقمی که در شالیزارهای گیلان کشت شده است از نوع هاشمی است.