‎آغازتحقیقات پلیس برای واکاوی علت تیراندازی مرگبار/ خودروسرقتی بود

‎آغازتحقیقات پلیس برای واکاوی علت تیراندازی مرگبار/ خودروسرقتی بود

* در اردبیل خودروی سوای پژو ۴۰۵ نقره ای رنگی در حاشیه خیابان پارک شده بود و هر دو سرنشین آن به ضرب گلوله به قتل رسیده بودند.

* زن جوان به علت اصابت دو تیر به سینه و شکمش جانش را از دست داده است و مرد جوان نیز که روی صندلی راننده قرار داشت به علت اصابت تیر به سرش جانش را از دست داده است.

* با مشخص شدن سرقتی بودن خودرو تحقیقات از اهالی محل آغاز شد. مرد جوانی که از خانه روبرویی شاهد ماجرا بود به کارآگاهان پلیس گفت: زن و مرد جوان به مشاجره با هم پرداختند. یک لحظه مرد جوان با اسلحه چند تیر به سمت زن جوان شلیک کرد و بعد نیز با یک تیر به خودش به زندگی اش پایان داد.