۱۰۰ چراغ‌گردان مجلسی‌ها دست چه کسانی است؟

۱۰۰ چراغ‌گردان مجلسی‌ها دست چه کسانی است؟

به گزارش رشت۲۰، یک مقام آگاه گفته است: بحث امکان تردد در خطوط ویژه برای نمایندگان از مجلس دهم هم مطرح بود و در همین راستا برای مواقع ضروری تعداد ۱۰۰چراغ گردان از طریق شورای‌عالی امنیت کشور یعنی شاک در اختیار مجلس قرار گرفت و همچنان این امکان وجود دارد.

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 - 100 چراغ‌گردان مجلسی‌ها دست چه کسانی است؟

او می‌گوید: بنابراین هیچ وقت این امکان وجود ندارد که هر ۲۹۰نماینده به‌صورت مساوی از چراغ گردان استفاده کنند گاهی در این روند وقتی نماینده‌ای می‌بیند همکارش این حق را دارد، پس به خود حق می‌دهد که وارد خط ویژه شود و درنهایت چنین داستانی بروز یابد.