عدم نظارت بر نصب چادرهای مسافرتی گردشگران را به دم در عمارت کلاه فرنگی کشاند! + تصاویر

عدم نظارت بر نصب چادرهای مسافرتی گردشگران را به دم در عمارت کلاه فرنگی کشاند! + تصاویر

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، با آغاز سفرهای نوروزی موج چادر زدن حجم بالایی از مسافران در پارک ها و اماکن عمومی شهرهای گیلان بخصوص شهر رشت آغاز شد!

برخی از مسافران حتی نصب چادرهای مسافرتی خود را به داخل پیاده روها کشاندند و بی توجه به قوانین، هرکجا که برایشان ممکن بود چادرهای مسافرتی خود را نصب می کردند.

بر اساس قوانین نصب چادرهای مسافرتی تنها از ساعت ۱۱ شب الی ۸ صبح امکان پذیر بوده و قبل و بعد از آن نمی بایست چادرهای مسافرتی بر پا باشد. اما اکثر مسافران نوروزی بی توجه به این موضوع در محل هایی که نصب چادر هم غیر مجاز بود، اقدام به برپایی چادر میکنند که البته بی توجهی برخی مسئولین سبب تخریب فیزیکی چهره شهرهای استان گیلان شود.

قابل تامل آنکه برخی از مسافران حتی به میراث فرهنگی و تاریخی استان همانند عمارت کلاه فرهنگی رشت توجهی نکرده و مقابل آن چادر مسافرتی نصب می کنند! که قطعاً این موضوع نمایانگر وجود مشکلات فراوان در داخل استان است که در ابتدا نتوانسته اند به مسافران اماکن تاریخی را بشناسانند و پس از آن نتوانسته اند از نصب چادرهای مسافرتی در مقابل میراث فرهنگی و تاریخی شهرهای استان جلوگیری کنند.