۲ مردی که قلب روناک یونسی را تسخیر کرده اند! عکس

روناک یونسی بازیگر ۳۸ ساله, عکسی از فرزندانش را منتشر کرده است

عکس جدید فرزندان روناک یونسی

روناک یونسی بازیگر کشورمان دارای ۲ پسر می باشد.

این بازیگر ۳۸ ساله عکس جدیدی از فرزندانش را منتشر کرده است.

روناک یونسی نوشت:

****

اینها مردان کوچکی هستند که قلب من را تسخیر کردند

دو عدد فرفر که شدند تمام من

عکس پسران روناک یونسی

عکس پسران روناک یونسی