۲۱ مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

۲۱ مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دریاچه «کاسپین» یک مسیر آبی بزرگ بوده که به اندازه‌ای توسعه یافته که به دریای کاسپین معروف شده است.

جالب است که متأسفانه در اصطلاح عمومی این کلمه شیک (Caspian Sea) به دریای خزر تعبیر شده که باید در این زمینه بیشتر تأمل کنیم.

**دریای کاسپین

کاسپین جز بزرگترین دریاچه‌های محصور دنیاست که بخاطر بزرگ بودنش به “دریای کاسپین” معروف شده است.

کثرت تحول نام کاسپین از گذشته تاکنون

سایت Britannica درباره دریای Caspian عنوان داشت: این دریا از شرق به کوه‌های “قفقاز” و از غرب به “آسیای مرکزی” معطوف شده است.

2901884 697 - 21 مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

این سایت ادامه داد: طول این دریاچه نزدیک به ۷۵۰ مایل (۱۲۰۰ کیلومترمربع) (هرمایل ۱/۶ کیلومتر مربع) و عرض آن ۲۰۰ مایل (۳۲۰ کیلومترمربع) است و  از شمال شرق با قزاقستان، ترکمنستان، ایران و از جنوب و جنوب غربی با آذربایجان و از شمال غرب با فدراسیون روسیه هم مرز است.

2901887 461 - 21 مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

سایت Britannica  تأکید کرد: کلمه Caspian مشتق شده از Caspi بوده که به افراد Transcaucasica باز می‌گردد که در شمال غربی این دریا زندگی می‌کردند.

2901889 964 - 21 مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

سایت Tuftsدرباره ترمینولوژی واژه کاسپین نوشت: این واژه به آلبانی تبارهای این کشور بازمی‌گردد که این قلمرو بنام Caspian بوده که پس از قبیله «خزر (قبیله ساکن)» مطرح می‌گردد که قبیله مذکور در حال حاضر ناپدید شده است.

2901890 555 - 21 مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

سایت Livius با اشاره به واژه Hyrcani و تبیین دریای کاسپین عنوان داشت: در عصر کلاسیک در میان یونانیان و ایرانیان به دریای کاسپین به اقیانوس شمال معروف شد.

سایت Worldatlas درباره Caspian Sea نوشت: دریای کاسپین در غرب آسیا و لبه شرق اروپا قرار دارد و بزرگترین دریاچه سیاره (زمین) است و تاریخچه آن چون رومی‌ها آن را یافته بودند به این نام مذکور می‌گردد.

2901897 694 - 21 مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

این سایت افزود: مساحت کلی آن ۳۷۱ هزار کیلومتر مربع (۱۴۲ هزار و ۲۴۴ مایل مربع) است و حداکثر عمق آن به هزار و بیست و پنج متر۱۰۲۵ بوده که با کشورهای آذربایجان،قزاقستان، ترکمنستان، ایران و فدراسیون روسیه هم مرز است.

2901896 122 - 21 مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

دریای کاسپین باقی مانده از اقیانوس باستان به نام تتیس یا پاراتتیس است

سایت Caspian Studies با اشاره به ریشه‌یابی کلمه کاسپین و دلیل شوری آن عنوان کرد: دریای کاسپین باقی مانده از اقیانوس باستان به نام تتیس یا پاراتتیس بوده و متصل به اقیانوس اطلس و آرام می‌باشد و با تغییر تدریجی در گذشته قاره‌ها به عنوان یک پیکره معرفی شده است.

2901899 364 - 21 مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

سایت eia goverment درباره ویژگی‌های دریای کاسپین نوشت: این دریا از مناطق قدیمی تولید گاز در دنیا است و دارای ذخایر نفت و گاز قابل توجه ویژه‌ای بوده و در حوزه ساحلی اولویت اصلی با فدراسیون روسیه ، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران است.

2901898 445 - 21 مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

 

2901885 689 - 21 مرداد روز بزرگترین دریاچه جهان؛ این دریاچه را کاسپین بخوانید!

وجود نام‌های متعدد در طول تاریخ نمایانگر تمدن و کثرت اقوام کرانه این دریاست

سایت Iranian Chamber  درباره ترمینولوژی دریای کاسپین نوشت: با توجه به نامگذاری‌های متعددی که در بعضی دریاها رایج است، دریای شمال ایران نیز دارای نام‌های مختلفی بوده و کاسپی معادل مختلفی از جمله دریای خزر و بحر‌القزوین دارد و وجود نام‌های متعدد در طول تاریخ نمایانگر تمدن و کثرت اقوام کرانه این دریاست که نمونه‌های آن کاسپین، خزر، Hyrcani”، گیلان، فارس و … بوده است که هر کدام می‌تواند در دوره‌ای بکار برود.

از مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که:

۱-دریای کاسپین بزرگترین دریاچه سیاره زمین است.

۲-در طول دوران مختلف براساس کثرت قوم‌ها و طوایف Caspian Sea نام‌های مختلفی به خود گرفته است.

با توجه به نکاتی که مطرح شد و با عنایت به واژه لاتین Caspian Sea می‌توان دریافت که بهترین واژه برای دریای شمال ایران  Caspian Sea و نه دریای خزر؛ زیرا این نکته مطرح است که خزر علاوه بر اینکه در هر زبانی معنای خاص خود را دارد.

شاید در تاریخ ایران با توجه به برخی مطالبی که موضوعیت داشته، نام خزر جالب نیست و بهتر است دریای کاسپین به عنوان اسم انتخاب و همه ما بخوانیم و بنویسیم دریای کاسپین زیرا اسم آن بر روی نقشه Caspian Sea درج شده است.
باشگاه خبرنگاران