۳۵ چک برگشتی دلیل دسته چک نداشتن مالک تیم فوتبال گیلانی است؟!

۳۵ چک برگشتی دلیل دسته چک نداشتن مالک تیم فوتبال گیلانی است؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده های داغ رشت۲۰ حکایت از آن دارد که مالک تیم فوتبال معروف گیلان به دلیل داشتن ۳۵ چک برگشتی در حال حاضر دسته چک نداشته و چک های وی توسط یکی از دوستانش صادر می شود!

گفته می شود این مالک که به صورت پشت پرده با ۳ نفر دیگر به طور شراکتی در تیم حضور دارند، سر و صدای ۴ نفره بودن شراکت شان را بیرون نمی آورند تا اعتراضی از سوی هواداران باشگاه به افتادن این تیم دست هفت کچلان صورت نپذیرد.

شنیده شده است این فرد ۳۵ چک برگشتی داشته و به همین دلیل نمی تواند از دسته چک خود برای انجام امورات این باشگاه استفاده کند. موضوعی که قطعاً باید با بررسی نهادهای نظارتی بررسی شود تا مبادا اتفاقاتی تلخ برای این تیم و هواداران بی شمارش رخ بدهد.