آیا محمدحسین قربانی همزمان عضو سه هیئت‌مدیره دولتی است؟! + اسناد

آیا محمدحسین قربانی همزمان عضو سه هیئت‌مدیره دولتی است؟! + اسناد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از خبر راست، در شرایطی که مردادماه سال جاری و با برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره هلال‌احمر استان گیلان محمدحسین قربانی به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره این مجموعه انتخاب شد(لینک اول) (لینک دوم)، چند روز قبل بود که این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره منطقه آزاد انزلی انتخاب شد. (لینک سوم)

0 25 محمد حسین قربانی - آیا محمدحسین قربانی همزمان عضو سه هیئت‌مدیره دولتی است؟! + اسناد

photo 2020 09 29 14 28 12 - آیا محمدحسین قربانی همزمان عضو سه هیئت‌مدیره دولتی است؟! + اسناد

نکته عجیب آنکه قربانی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۸ نیز به عضویت هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی گیلان در آمده بود و بر همان اساس در ادامه طی حکمی از سوی سعید نمکی به‌عنوان مشاور وزیر و مجری پروژه ساماندهی خدمات دندانپزشکی کشور منصوب شد. (لینک چهارم)

photo 2020 09 29 14 28 19 - آیا محمدحسین قربانی همزمان عضو سه هیئت‌مدیره دولتی است؟! + اسناد

photo 2020 09 29 14 28 16 - آیا محمدحسین قربانی همزمان عضو سه هیئت‌مدیره دولتی است؟! + اسناد

این موضوع در حالی است که بنا به قانون هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.‌ (جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.) (لینک پنجم)

عضویت در بیش از یک هیئت مدیره دولتی - آیا محمدحسین قربانی همزمان عضو سه هیئت‌مدیره دولتی است؟! + اسناد

حال با این تفاسیر و در شرایطی که قربانی عضو هیئت‌مدیره هلال‌احمر گیلان، عضو هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان و عضو موظف هیئت‌مدیره منطقه آزاد انزلی است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا چنین اتفاقی شامل قانون فوق‌الذکر می‌شود؟!