ادغام گروه شش نفره هیات علمی علوم سیاسی با گروه دو نفره جدید حقوق دانشگاه آزاد رشت شائبه تلاش برای آمارسازی و اخذ مجوز خاص؛

ادغام گروه شش نفره هیات علمی علوم سیاسی با گروه دو نفره جدید حقوق دانشگاه آزاد رشت

به گزارش رشت۲۰ ؛ شنیده می شود معاون آموزشی دانشگاه ازاد رشت در اقدامی نادر و غیر کارشناسی و برخلاف رویه های جاری و بدون اطلاع و مشورت، شش عضو هیات علمی تمام وقت گروه علوم سیاسی با سابقه ۱۴ ساله را با گروه جدید التحصیل حقوق که تنها دو عضو هیات علمی دارد ادغام کرده و نارضایتی عمیق اعضا هیات علمی و دانشجویان را فراهم ساخته است.

635912242752927441 768x512 300x200 - ادغام گروه شش نفره هیات علمی علوم سیاسی با گروه دو نفره جدید حقوق دانشگاه آزاد رشت

ظاهرا معاون آموزشی برخلاف آیین نامه مدیریت دانشگاه که صراحتا بر انتخابی بودن مدیران گروه ها توسط اعضا هیئت علمی صحه گذارده طی حکمی عضو هیات علمی گروه معارف را که به گروه منتقل شده به عنوان مدیریت گروه منصوب کرده است .

 

طبق آیین نامه مدیریت دانشگاه گروه آموزشی با دو عضو هیئت علمی نمی تواند وجود داشته باشد.

در شرایطی که دانشگاه آزاد بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی بدنبال کاهش و قطع همکاری با اعضا هیت علمی نیمه وقت است این شائبه تقویت شده که هدف از این کار تلاش برای آمارسازی و اخذ مجوز خاص ادامه حضور هیئت علمی نیمه وقت برای گروه علوم سیاسی باشد.