از حکم برای بهمن تا تعریف کردن توسط حسن/ انشاءالله که همه‌چیز اتفاقی بوده است آقایان محمدیاری!

از حکم برای بهمن تا تعریف کردن توسط حسن/ انشاءالله که همه‌چیز اتفاقی بوده است آقایان محمدیاری!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، ۲۴ آبان سال جاری بود که حسن محمدیاری نماینده دوره اولی تالش در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای ورود شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) را به بازار سرمایه اتفاقی خوب عنوان کرد و الگوی مدیریت شستا را موفق عنوان نمود و خواستار تکثیر این موفقیت در عرصه جوان‌گرایی شد! جوان‌گرایی که احتمالاً حسن محمدیاری آن را به عینه مشاهده کرده است. (لینک)

و حسن محمدیاری - از حکم برای بهمن تا تعریف کردن توسط حسن/ انشاءالله که همه‌چیز اتفاقی بوده است آقایان محمدیاری!

انتشار این گفتگو چندان عجیب نیست، مگر اینکه بخواهیم چند سؤال در خصوص برخی معیارها از این نماینده گیلان در مجلس مطرح کنیم، اما قضیه جایی سؤال‌برانگیز می‌شود که ۲۴ روز قبل از این مصاحبه پر از تعریف و تمجید از تأمین اجتماعی، بهمن محمدیاری برادر حسن محمدیاری و نماینده اسبق مردم تالش بزرگ در مجلس شورای اسلامی با حکم محمد رضوانی فر مدیرعامل شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) به‌عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) در هیئت‌مدیره شرکت ملی نفتکش ایران (سهامی خاص) منصوب شد!

محمدیاری تعریف از شستا - از حکم برای بهمن تا تعریف کردن توسط حسن/ انشاءالله که همه‌چیز اتفاقی بوده است آقایان محمدیاری!

محمدیاری انتصاب - از حکم برای بهمن تا تعریف کردن توسط حسن/ انشاءالله که همه‌چیز اتفاقی بوده است آقایان محمدیاری!


نکته جالب آنکه حسن محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بوده که یکی از وظایفش نظارت بر حسن اجرای امور از جمله امور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است!

از ابلاغ حکم برای برادر بزرگ‌تر تا تقدیر و تشکرهای برادر کوچک‌تر و حرف به میان آوردن از جوان‌گرایی آن‌هم ۲۴ روز پس از حکم صادر شده برای برادر ۵۸ ساله زمان زیادی فاصله وجود ندارد، اما هرچه که هست باید امیدوار بود که میان این حکم و آن تعریف و تمجیدها رابطه‌ای وجود نداشته و همه‌چیز اتفاقی بوده است.