اقدام ارزنده سازمان سیما، منظر شهرداری رشت به مناسبت روز سلامت + تصاویر

اقدام ارزنده سازمان سیما، منظر شهرداری رشت به مناسبت روز سلامت + تصاویر

به گزارش رشت۲۰، به مناسبت روز سلامت و پاسداشت جانفشانی های مدافعان سلامت، دیوارنگاری جنب بلوار سلامت رشت در خیابان ضیابری با تصویری جالب منقش به تصاویر کادر درمانی و مدافعان سلامت شد.

t3 1618037397 1 - اقدام ارزنده سازمان سیما، منظر شهرداری رشت به مناسبت روز سلامت + تصاویر

t3 1618037397 2 - اقدام ارزنده سازمان سیما، منظر شهرداری رشت به مناسبت روز سلامت + تصاویرt3 1618037396 3 - اقدام ارزنده سازمان سیما، منظر شهرداری رشت به مناسبت روز سلامت + تصاویرt3 1618037397 5 - اقدام ارزنده سازمان سیما، منظر شهرداری رشت به مناسبت روز سلامت + تصاویر