انتصاب سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

انتصاب سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از شهرداری، بر پایه این حکم محمد محبتی صف سری به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری منصوب شد.

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA %D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA - انتصاب سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این سرپرست جدید شهرداری اظهار امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و رعایت صرفه و صلاح شهرداری و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت های موجود در پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.

شایان ذکر است که محمد نوری هریس نیز طی حکمی از سوی شهردار به عنوان مشاور عالی شهردار رشت در امور اجرایی منصوب شد.