خبر مهم درباره پرداخت سود سهام عدالت

خبر مهم درباره پرداخت سود سهام عدالت

به گزارش رشت۲۰و به نقل از رویداد۲۴ ، سود سهام سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کردند توسط شرکت سپرده‌گذاری تجمیع و در دو مرحله به حساب آن‌ها واریز می‌گردد.

%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA 2 - خبر مهم درباره پرداخت سود سهام عدالت

سود سهام سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند نیز در صورتی پرداخت می‌شود که سهام خود را تا تاریخ ٢٣ اسفندماه به فروش نرسانده باشند.

494217 392 - خبر مهم درباره پرداخت سود سهام عدالت