راهی شدن ۳ آتش نشان به بیمارستان در آتش سوزی

راهی شدن ۳ آتش نشان به بیمارستان در آتش سوزی

درپی وقوع حریق در سقف آپارتمانی پنج طبقه درمنطقه ساحل قوی بندرانزلی سه تن از آتش نشانان به دلیل دودگرفتگی شدید به بیمارستان منتقل شدند.

.jpg - راهی شدن 3 آتش نشان به بیمارستان در آتش سوزی

به گزارش خبر فوری رشت اسماعیل خجسته مدیرعامل سازمان آتش نشانی بندرانزلی گفت:طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵مبنی بر آتش سوزی یک آپارتمان بیدرنگ تیم های آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: وجود ترافیک سنگین در اثر آب گرفتگی معابر درمسیر محل وقوع آتش سوزی، دلیل تاخیر حضور خودروهای آتش نشانی بود.
وی با اشاره به حضور ۳۵مامور آتش نشانی درمهار این آتش تصریح کرد: با تلاش ماموران آتش نشانی، حریق درمحدوده سقف این منزل مسکونی مهار و از سرایت آن به ساختمانهای همجوار جلوگیری شد.
خجسته یادآور شد: متاسفانه به دلیل وجود لاستیک و مواد آتش زا در سقف این آپارتمان و همچنین استفاده از کمپارس و سقف کاذب دراین ساختمان، آتش سوزی با دود غلیظ همراه بود و سه تن از آتش نشانان به دلیل دود گرفتگی شدید راهی بیمارستان شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بندرانزلی خاطرنشان کرد: علت وقوع حادثه دردست بررسی است.