راه اندازی نخستین خانه رزمی در رشت

راه اندازی نخستین خانه رزمی در رشت

به گزارش رشت۲۰و به نقل از گیل ابراز، در این نشست رییس فدارسیون انجمن هیات ورزش های رزمی بر ضرورت توسعه هیات های مختلف برای همگانی کردن رشته های رزمی در جهت رشد و ارتقاء آن در سطوح مختلف ملی و بین المللی، تاکیدکرد وگفت: با برجسته سازی جذابیت ها و ویژگی های این رشته ها و گسترش آن در بین خانواده ها و همچنین تقویت زیرساخت های لازم بایدخانواده ها به ویژه جوانان را بیشتر به سمت این ورزش سوق دهیم.

%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 %D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C - راه اندازی نخستین خانه رزمی در رشت

یوسف بهتری تصریح کرد: قطعا با افزایش استقبال و تمایل جوانان به ورزش و هدایت آنان در مسیر صحیح می توان سلامت و شادابی جامعه و تندرستی نسل آینده را تضمین کرد.

رئیس فدراسیون انجمن هیات ورزش های رزمی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر تأثیر رشته رزمی در رشد فرهنگ ورزش،گیلان را یکی از قطب های ورزش های رزمی در کشور قلمداد کرد و گفت: بدون شک، رشته‌های رزمی تأثیر بسزایی در رشد و توسعه فرهنگ ورزش در سطح کشور دارند ومسئولان باید با در نظر گرفتن این پتانسیل، با حمایت و تشویق بیشتر، انگیزه مربیان و قهرمانان را دوچندان کنند.

در ادامه این نشست رییس انجمن هیات ورزش های رزمی استان گیلان از راه‌اندازی خانه رزمی در شهر رشت خبر داد و گفت: شهر رشت جز شهرستان‌های مستعد استان در رشته‌های مختلف به شمار می‌آید و با توجه به وجود استعدادهای خوب در رشته‌های رزمی ،توجه به گسترش زیرساخت‌های ورزشی یکی از نیازهای ضروری برای توسعه ورزش در استان گیلان است.

مسعود علیپور،ضمن تشریح فعالیت های انجمن هیات ورزش های رزمی استان گیلان گفت: راه‌اندازی خانه رزمی در شهر رشت یکی از برنامه های اصلی ما در این رشته ورزشی در آینده نزدیک است، تا بتوانیم زمینه رشد و پیشرفت کلیه رشته‌های مذکور و مطالبات به حق ورزشکاران و قهرمانان مستعد این رشته را فراهم کنیم.