رونمایی از قدیمی ترین تصویر عمارت تاریخی شهرداری رشت

رونمایی از قدیمی ترین تصویر عمارت تاریخی شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰، در جریان برگزاری نمایشگاه «از میدان درب دیوانی تا میدان شهدای ذهاب» که ثمره همکاری دو جانبه‌ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و شرکت پایش خرده‌ فناوریهای معمارانه بود، از تصویر بازآفرینی شده عمارت تاریخی شهرداری توسط سید محمد احمدی شهردار رشت به همراه رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رونمایی شد.

%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C - رونمایی از قدیمی ترین تصویر عمارت تاریخی شهرداری رشت

به نقل از مهندس مصطفی بلورچی بانی نمایشگاه، این تصویر از روی تنها تصویر برجای مانده از عمارت در سال ۱۳۰۵ خورشیدی و دیگر مدارک و مستندات مکتوب بازآفرینی شده و جهت نصب در تالار گفتمان در اختیار سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت قرار گرفته است.