سازماندهی بیش از ۲۵ هزار بانوی ورزشکار در شهرستان رشت

سازماندهی بیش از ۲۵ هزار بانوی ورزشکار در شهرستان رشت

معاون ورزش بانوان شهرستان رشت با بیان اینکه شهرستان رشت قریب به ۶۴ هزار ورزشکار سازمان یافته دارد، گفت:شهرستان رشت ۲۵ هزار و ۷۲۳ ورزشکار خانم و ۳۸ هزار و ۱۸۲ ورزشکار سازمان یافته در بخش آقایان دارد.
72504 - سازماندهی بیش از 25 هزار بانوی ورزشکار در شهرستان رشت

به گزارش خبر فوری رشت ، عابدینی در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، اظهار کرد:ورزش همگانی نقش موثری در ورزش های گروهی دارد.

معاون ورزش بانوان شهرستان رشت با بیان اینکه بانوان بیشترین تعداد افراد شرکت کننده در ورزش همگانی را تشکیل می دهند، افزود: با توجه به ساماندهی و تجهیزات ورزشی در پارک ها بانوان از امکانات بهره مند می شوند.

وی با اشاره به حضور کارشناسان تربیت بدنی در پارک ها برای آموزش استفاده صحیح از دستگاه های ورزشی، متاسفانه هزینه این کارشناسان تامین نشده است و این افراد به صورت رایگان در پارک ها حضور دارند و حتی برای تامین هزینه ایاب ذهاب آنان با مشکل مواجه هستیم.

عابدینی با بیان اینکه برخی باشگاه های خصوصی علی رغم وجود تعرفه هزینه های گزافی دریافت می کنند که بسیاری از خانواده ها توانایی پرداخت آن را ندارند، گفت: تجهیز هر چه بیشتر پارک ها و فضاهای عمومی نیاز خانواده ها را در این خصوص رفع می کند.

معاون ورزش بانوان شهرستان رشت با اشاره به اینکه ۲۵ نایب رئیس در بخش ورزش قهرمانی بانوان شهرستان رشت داریم که ۲۰ تای آن فعال هستند، گفت:کمبود امکانات سخت افزاری بیشترین محدودیت ها ما را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه شهرستان رشت قریب به ۶۴ هزار ورزشکار سازمان یافته دارد، گفت:شهرستان رشت ۲۵ هزار و ۷۲۳ ورزشکار خانم و ۳۸ هزار و ۱۸۲ ورزشکار سازمان یافته در بخش آقاین دارد.

به گزارش ایسنا منطقه گیلان، عابدینی در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، اظهار کرد:ورزش همگانی نقش موثری در ورزش های گروهی دارد.

معاون ورزش بانوان شهرستان رشت با بیان اینکه بانوان بیشترین تعداد افراد شرکت کننده در ورزش همگانی را تشکیل می دهند، افزود: با توجه به ساماندهی و تجهیزات ورزشی در پارک ها بانوان از امکانات بهره مند می شوند.

وی با اشاره به حضور کارشناسان تربیت بدنی در پارک ها برای آموزش استفاده صحیح از دستگاه های ورزشی، متاسفانه هزینه این کارشناسان تامین نشده است و این افراد به صورت رایگان در پارک ها حضور دارند و حتی برای تامین هزینه ایاب ذهاب آنان با مشکل مواجه هستیم.

عابدینی با بیان اینکه برخی باشگاه های خصوصی علی رغم وجود تعرفه هزینه های گزافی دریافت می کنند که بسیاری از خانواده ها توانایی پرداخت آن را ندارند، گفت: تجهیز هر چه بیشتر پارک ها و فضاهای عمومی نیاز خانواده ها را در این خصوص رفع می کند.

معاون ورزش بانوان شهرستان رشت با اشاره به اینکه ۲۵ نایب رئیس در بخش ورزش قهرمانی بانوان شهرستان رشت داریم که ۲۰ تای آن فعال هستند، گفت:کمبود امکانات سخت افزاری بیشترین محدودیت ها ما را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه شهرستان رشت قریب به ۶۴ هزار ورزشکار سازمان یافته دارد، گفت:شهرستان رشت ۲۵ هزار و ۷۲۳ ورزشکار خانم و ۳۸ هزار و ۱۸۲ ورزشکار سازمان یافته در بخش آقاین دارد.