محمد فهیمی فوتبالیست جوان گیلانی درگذشت

محمد فهیمی فوتبالیست جوان گیلانی درگذشت

به گزارش رشت۲۰و به نقل از گیل خبر، مسی فوتبال گیلان (محمد فهیمی) در اوج بی خبری آسمانی شد.

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF %D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C - محمد فهیمی فوتبالیست جوان گیلانی درگذشت

محمد فهیمی، بازیکن جوان فوتبال فومن، از خطه گشت رودخان که در دوره نوجوانی به وی مسی فوتبال گیلان لقب داده بودند، متاسفانه بعد از سال ها مبارزه با بیماری سرطان، درگذشت.