مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تالاب یا مرداب انزلی با مساحتی در حدود ۲۰ هزار هکتار از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران محسوب می‌شود. تالاب انزلی هر ساله زیست گاه زمستانه پرندگان مهاجری است که از کشور‌های همسایه شمالی به ایران می‌آیند.

تالاب انزلی با مشکلات فراوانی مانند، کاهش سطح آب ورودی، ریخته شدن پساب صنعتی، فاضلاب شهر‌ها و روستا‌های اطراف روبرو بوده است، که به محیط تالاب بیشترین آسیب را زده و مرگ تدریجی آن را به همراه دارد.

resized 904014 369 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904015 162 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904017 195 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904018 476 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904019 595 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904020 647 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904021 237 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904022 824 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904023 742 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904024 699 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904025 410 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904026 819 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904027 111 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904028 192 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904029 880 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904031 546 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904032 218 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904034 827 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904035 781 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904036 630 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904037 683 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904038 776 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904039 910 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

resized 904042 170 - مرگ تدریجی تالاب انزلی؛ از بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی ایران

عکاس: الهه فلاح بلند طبع/ باشگاه خبرنگاران