هجوم عده ای به دفتر شورای شهر جیرنده رودبار به قصد تصرف شورا!

هجوم عده ای به دفتر شورای شهر جیرنده رودبار به قصد تصرف شورا!

به گزارش رشت۲۰و به نقل از حرف تازه، رئیس شورای اسلامی شهر جیرنده از هجوم عده ای به دفتر شورای شهر جیرنده رودبار به قصد تصرف شورا خبر داد.

%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87 - هجوم عده ای به دفتر شورای شهر جیرنده رودبار به قصد تصرف شورا!

عارفه مجیدی رئیس شورای جیرنده در استوری اینستاگرام اعلام کرد:
«عده ای به دفتر شورای شهر جیرنده با هدف تصرف دفتر شورا هجوم آوردند! به جایگاه نهاد مقدس شورا بی احترامی شد… دوربین مشرف به درب شورا که میتوانست این صحنه ها را ضبط کند رو به سقف تنظیم شده بود… »
عارفه مجیدی علاوه بر ریاست شورای شهر جیرنده، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان رودبار نیز می باشد.