پایان کار شهردار غیربومی در رشت

پایان کار شهردار غیربومی در رشت

به گزارش رشت۲۰، با رأی ۸ عضو شورای شهر رشت ناصر حاج محمدی از سمت شهرداری رشت برکنار شد.

0 3 رضا رسولی ناصر حاج محمدی - پایان کار شهردار غیربومی در رشت

در این جلسه ۲ رأی سفید و یک رأی مثبت به حاج محمدی به گلدان شیشه‌ای انداخته شد.

گفتنی است حاج محمدی علیرغم دعوت به جلسه با ارسال نامه‌ای از حضور در جلسه یکصد و شصت و دوم شورای شهر رشت خودداری کرد.

وی در این نامه نوشته بود که به دلیل حضور در جلسه گذشته شورا و ارائه پاسخ شفاهی و مکتوب به سؤالات اعضای شورا نیازی به حضور در این جلسه ندیده و نظر اعضای شورا در خصوص ادامه یا قطع همکاری را می‌پذیرد.